Basın Bülteni


16

 Burdur Ticaret Borsası (BTB), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile ortaklaşa proje düzenledi.  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) desteklediği proje çerçevesinde, tarımı yakından ilgilendiren “Çevreyle Dost Mikroalgal Biyogübre Üretimi” yapılacak. Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Füsun Akgül, projenin genel hatlarını, Burdur Ticaret Borsası Meclis Toplantısında, Meclis Üyeleri ile paylaştı. 

 

Burdur Ticaret Borsası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştireceği projeyle birlikte, tarım alanlarındaki gübreleme sistemine yeni bir boyut kazandıracak. Borsa Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme sunumuna, Meclis Başkanı Hikmet Çangır, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Başar ile Yönetim ve Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda detaylı bir sunum yapan MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Füsun Akgül, projenin hedefleri ve öncelikleri hakkında bilgi verdi. 
 
Projenin asıl amacının toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi olduğuna dikkat çeken Akgül, “Çiftçilerimize kullandıkları suni gübrelerin çevre üzerinde yarattığı tahribat ve bunun yerine kullanabilecekleri mikroalgal biyogübrenin bitkisel ürünler ve çevre üzerindeki olumlu etkileri anlatılacak ve geliştirilen ürün ile ilgili tanıtım broşürleri hazırlanarak çiftçilerimize sunulacaktır” dedi. 
Diğer bir amacın, denizlerde ve iç su kaynaklarında meydana gelen kirliliğin önlenmesi olduğunu aktaran Akgül, “Batı Akdeniz Bölgesi’nde, her biri farklı özelliklere sahip ve ekolojik açıdan oldukça önemli göller ve bu gölleri besleyen akarsular bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan zirai ilaç ve gübreler bir şekilde bu su kaynaklarına ulaşmakta ve kirlilik yaratmakta, bu değerli sucul kaynakların ekolojik dengesini bozmaktadır. Bu proje ile doğayla dost mikroalgal biyogübre geliştirilecek ve bu gübrenin kullanımıyla Göller Bölgesi iç sularındaki kirlilik önlenmiş olacak” şeklinde konuştu. 
 
Tarımsal ve sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik sistemlerinin kurulması, söz konusu proje verim artırımına yönelik tarımsal uygulamalar ile ortaya çıkan kirliliğin azaltılmasını organik ve doğada kendiliğinden çözünebilen, yapay olmayan bitki besleyicileri ile sağlamayı amaçladığını aktaran Akgül, “Bu proje ile bitki gelişiminde olumlu etki gösteren kimyasal maddeleri yapısında bulunduran mikroalg türünün izolasyon ve kültürü yapılacak, hücre ekstraktı çıkarılarak bitki biyostimülantı ve biyogübre elde edilecektir” dedi. 
Mikroalglerden üretilecek biyogübrenin, sentetik gübre kullanan çiftçiler tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini ifade eden Akgül, “Biyogübremiz, tarım arazilerinde üretim yapan, seracılık ile uğrasan, süs bitkileri yetiştiriciliği yapan ve yoğun gübre kullanan üreticilerin kullanımına sunulacak. Gübre üretimi yapıldıktan sonra, ziraat kooperatifleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile iletişime geçilerek çiftçilerimize tanıtım yapılacak, mikroalgal biyogübrenin faydaları ve kullanımı konusunda bilgiler verilecektir” şeklinde konuştu.
 
Projenin başarıyla gerçekleşmesi durumunda, doğada kendiliğinden parçalanabilen tamamen organik gübre üretilmiş olacağına dikkat çeken Akgül, “Bu çalışmayla birlikte, yapay gübrelerin yarattığı kirlilik azaltılmış, üretilen gübrenin tarım alanlarında kullanılmasıyla sucul sistemler kirlenmemiş ve bu kimyasallar insan dokularında birikmemiş olacak. Daha sağlıklı ve çevre konusunda bilinçli nesiller yetiştirilecek. Ayrıca çiftçilerimizin üretim sürecinde gübreleme için kullandıkları maliyet gideri bir miktar da olsa azalacak ve bu gübrenin satışıyla ülkemize de katma değer sağlanacaktır” dedi. 
 
Projenin, önümüzdeki günlerde saha çalışmasıyla başlayacağını aktaran Akgül, “İç su kaynakları taranarak, örnekler toplayacağız. İkinci aşamada ise Burdur’daki tatlı su kaynaklarından su örnekleri alınacak ve bu örneklerden mikroalg hücresinin izolasyon ve kültürü yapılacak. Çünkü çalışmalar için gerekli ve yeterli mikroalgal biyokütlenin elde edilmesi gerek. Sonrasında, Mikroalg biyokütle ve kültür ortam sıvısının farklı uygulama teknikleri ile çalışılacak bitkinin tohum, kök, ve yaprak sistemine uygulanması suretiyle, maksimum verimin gözlendiği dozu istatistiki tekniklerle belirleyeceğiz. Ve son olarak bitki büyüme ve gelişmesinde en olumlu etkiyi gösteren dozajın bulunmasının ardından, mikroalgal gübrenin ticari ürün haline getirilmesinin ardından,  tanıtımı yapılarak satışa sunulacak” dedi. 
 
Projenin, önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Füsun Akgül, “Şuanda bu projeye benzer yaklaşık 10 proje içerisinden sadece bizim projemiz BAKA tarafından kabul gördü. Sizlere bu projeye sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarıyla sonuçlandırabileceğimiz bir proje olur” diyerek sözlerini noktaladı. 
 
16/11/2016 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı
 
Okunma Sayısı: 1908
resim