YÖNETİM KURULU

     
 

BAŞKAN - TOBB DELEGESİ

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

 

 
     

BAŞKAN YARDIMCISI

Adnan YANIKARA 

BAŞKAN YARDIMCISI

  Kahraman ARLI  

ÜYE 

Niyazi BOZ

   

 

 

SAYMAN ÜYE 
Cengiz GÜRCAN