YÖNETİM KURULU

     
 

BAŞKAN - TOBB DELEGESİ

Yılmaz BAŞAR

 

 
     

BAŞKAN YARDIMCISI

Adnan YANIKARA 

BAŞKAN YARDIMCISI - TOBB DELEGESİ

Cengiz GÜRCAN  

ÜYE - TOBB DELEGESİ

Selehaddin TEKERCİ

   

 

 

SAYMAN ÜYE 
Yılmaz ALDEMİR