Haberler


27
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız yazıda, eşbaşkanlığını Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal tarafından yapılan Türkiye – Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı’nın 10 – 11 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen hususların TOBB’a iletilmek üzere en geç 4 Ocak 2017 mesai bitimine kadar Borsamız Genel Sekreterliğine (E-posta: genelsekreter@burdurtb.or.tr; Faks: 0248 233 75 67 )gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla
Okunma Sayısı: 1590
Yazdır