Haberler


22
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olan Akreditasyon Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete başkanlığında Ankara TOBB İkiz Kulelerde toplanarak, gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı. Toplantıya, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TOBB Hayvancılık ve Akreditasyon Kuruyu Üyesi Yılmaz Başar’da katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu, 19 Aralık 2017 tarihinde Ankara TOBB İkiz Kulelerde, Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete Başkanlığında toplandı. Toplantıda, 25 Ocak 2017 – 19 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Akreditasyon Çalışmaları hakkında bilgi paylaşılması, 13. Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda/Borsalara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, 1.-2.-5.-7. ve 10.Dönem Oda/Borsaların Belge Yenileme Denetimi sonuçlarının değerlendirilmesi, 1.-2.-5.-7. ve 10.Dönem Oda/Borsaların Belge Yenileme Denetimi denetçi değerlendirme anketi sonuçlarının paylaşılması gibi maddeler değerlendirildi.
Toplantı sonunda ise Akreditasyon çalışmaları kapsamında 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen tüm eğitimler ile 1.-2.-5.-7.ve 10. Dönem Oda/Borsaların Belge Yenileme Denetimi sonuçları değerlendirildi. 1.-2.-5.-7. ve 10. Dönem 93 Oda/Borsanın belge geçerlilik sürelerinin alınan puanlar bazında farklılık göstermesi kaydıyla, akreditasyonlarının devamı yönünde karar alındı.
Akreditasyon Sistemi hakkında bilgi veren Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, “Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır” dedi.
Bu çerçevede, TOBB’un EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirdiğini ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğünü söyledi.
Oda Akreditasyon Modelini, 2005 yılından itibaren TOBB tarafından yürütüldüğünü, 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilerek ve model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başladığını hatırlatan Başar, şu şekilde konuştu, “2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Ticaret Odası’nın hazırladığı ‘2008 Akreditasyon Kılavuzu’nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Ticaret Odası ve Birlik uzmanlarının 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da ‘2010 Akreditasyon Kılavuzu’ yayınlanmıştır. Bugüne kadar, 12 Dönemde 250 Oda/Borsa ve 2 Şube akredite edilmiştir. 13. Dönem 28 Oda/Borsa ve 2 Şubenin akreditasyon çalışmalarına ise halen devam edilmektedir. Akredite olan Borsalar içerisinde, Burdur Ticaret Borsamızda, 4 yıllık görev süremiz içerisinde Akreditasyon Sertifikasını almış ve geçtiğimiz Şubat ayında yenilemiştir.”
22/12/2017 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı
Okunma Sayısı: 797
resim
Yazdır