İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

BURDUR TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 
Burdur Ticaret Borsası olarak ; 

✔ Borsamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
 
✔ Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözardı etmeden , iş kanunu ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etmek,
 
✔ Borsamızın başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışanın çalışma ortamının iyileştirmesini yapmak
 
✔ Borsa personelinin moralini yüksek tutmak ve  motivasyonun sağlamak için başarılı personeli  ödüllendirmek.
 
   Borsamızın İnsan kaynakları politikasıdır.

Kalite Menu