ÇEVREYLE DOST MİKROALGAL BİYOGÜBRE ÜRETİMİ

Sürdürülebilir Çevre Mali Destek Programı kapsamında  “Çevreyle Dost Mikroalgal Biyogübre Üretimi” isimli Proje ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına 14.04.2016 tarihinde  başvuruda bulunulmuş , projemiz kabul edilmiş ve 19.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Başvuru sahibi Burdur Ticaret Borsası ve Proje Ortağı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olan Projemiz, denizlerde ve iç su kaynaklarında meydana gelen kirliliğin önlenmesi, toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi, tarımsal ve sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik sistemlerin kurulması önceliklerini taşımaktadır. 

 

Projemizin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda, yapay gübrelerin yarattığı kirlilik azaltılmış olacak, doğada kendiliğinden parçalanabilen, organik gübrenin tarım alanlarında kullanılmasıyla sucul sistemler kirlenmemiş ve bu kimyasallar insan dokularında birikmemiş olacak, daha sağlıklı nesiller yetiştirilecektir. Ayrıca çiftçilerimizin üretim sürecinde gübreleme için kullandıkları maliyet giderici azalacak ve bu gübrenin satışıyla ülkemize de katma değer sağlanacaktır.

Sunum Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız 

Proje Menu