Disciplinary Board

     
 

President

Celil AYGÜN

 

 
     

Member

Yavuz ÖZDOĞAN

Member

Ali Rıza KALABALIK

Member

İbrahim ÇALIŞKAN

   

 

Member 

Aytekin ÖZGEN

Member 

Mustafa DEMİREL